Новини

До уваги акціонерів ПАТ "Проскурів", на сайті ПАТ “НДУ” розміщено повідомлення про скликання 20.10.2020р. позачергових загальних зборів акціонерів в дистанційній формі. 

Текст повідомлення доступний за посиланням.

З 01 січня 2020 року набувають чинності нові тарифи на послуги зберігача. З новими тарифами ви можете ознайомитись у відповідному підрозділі нашого сайту.

У відповідності до Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 № 148, доводимо до відома депонентів інформацію про необхідність внесення змін до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах. З питань внесення змін до договорів можете звертатись до депозитарної установи за адресою м.Хмельницький, вул. Володимирська, 109, тел. +380382702064.

Повідомляємо, шо з 01.01.2017р. змінюються тарифи депозитарної установи в частині тарифів для емітентів, у зв'язку із коректуванням тарифів, що були затверджені 02.01.2013 року на офіційний індекс інфляції зг. п. 3.2 Договору про відкриття рахунків у цінних паперах. Докладніше у розділі "тарифи депозитарної усланови".

Інформуємо Вас, що Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку було ухвалено рішення № 1412 від 06.08.2013, яким затверджено вимоги до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах. На виконання зазначеного рішення Депозитарним закладом здійснюються дії, спрямовані на приведення договорів про відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з депонентами, у відповідність з установленими вимогами.
 
У зв’язку із цим, Депонентам, які отримують депозитарні послуги на підставі договору про відкриття рахунку в цінних паперах, з метою забезпечення своїх прав як інвесторів цінних паперів, а також із метою дотримання учасниками ринку вимог актів законодавства, необхідно до 11.10.2014 укласти з Депозитарним закладом договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, приведений у відповідність із вимогами рішення Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку № 1412 від 06.08.2013.
 
Окремо звертаємо Вашу увагу, що Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку ухвалено рішення № 807 від 24.06.2014, яким затверджено додаткові вимоги до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах. На виконання зазначеного рішення Депозитарною установою здійснюються дії, спрямовані на приведення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з депонентами до набрання чинності цим рішенням, у відповідність з установленими вимогами.
 
У зв’язку із цим, Депонентам, які отримують депозитарні послуги на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного до 05.08.2014, з метою забезпечення своїх прав як інвесторів цінних паперів, а також з метою дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства, необхідно до 05.02.2015 укласти з Депозитарним закладом договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, приведений у відповідність до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку № 807 від 24.06.2014.
 
Нові редакції договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, що приведені у відповідність із вимогами чинного законодавства, розміщено на сторінці веб-сайта Депозитарної установи.
 
Для укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах у новій редакції, на підставі якого Депозитарна установа буде здійснювати подальше обслуговування Вашого рахунку в цінних паперах, Вам необхідно звернутися за місцезнаходженням Депозитарної установи: ТОВ "Фондова компанія "Центр-Інвест" 29000 м.Хмельницький, вул. Володимирська, 109.