ПрАТ "Хмельницьке ШБУ-56" скликає позачергові збори акціонерів 08.12.2020. 

Текст повідомлення розміщений на сайті Товариства і доступний за посиланням.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.