До уваги акціонерів ПрТ "Холод", на сайті ПАТ “НДУ” розміщено повідомлення про скликання 21.12.2020р. позачергових загальних зборів акціонерів в дистанційній формі. 

Текст повідомлення доступний за посиланням.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.