У відповідності до Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 № 148, доводимо до відома депонентів інформацію про необхідність внесення змін до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах. З питань внесення змін до договорів можете звертатись до депозитарної установи за адресою м.Хмельницький, вул. Володимирська, 109, тел. +380382702064.