Перелік документів для відкриття рахунку в цінних паперах для депонента - юридичної особи:

1. Договір про відкриття рахунку в ЦП

2. Анкета рахунку в цінних паперах 
3. Розпорядження про відкриття рахунку в цінних паперах 
4. Нотаріально посвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи. 
5. Нотаріально посвідчена копія Довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. 
6. Нотаріально посвідчена копія Статуту. 
7. Нотаріально посвідчена Картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах і відбитка печатки, затверджена керівником юридичної особи 
8. Довідка з банку про відкриття поточного рахунку (оригінал або копія посвідчена банком). 
9. Довіреність розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи і завірена печаткою цієї юридичної особи 10. Копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, підписані керівником та завірені печаткою юридичної особи. 
11. Опитувальник клієнта - юридичної особи 
12. Копії сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів розпорядників рахунку в цінних паперах. 
13. Опитувальник розпорядника рахунку в цінних паперах.

Завантажити всі бланки для юридичних осіб одним архівом. (zip)

 

Перелік документів для відкриття рахунку в цінних паперах для депонента - фізичної особи:

1. Договір про відкриття рахунку в цінних паперах 
2. Розпорядження на відкриття рахунку в цінних паперах 
3. Анкета рахунку в цінних паперах 
4. Копія сторінок паспорта (1,2, сторінки з додатковими фотографіями та датами їх вклеювання, сторінка з місцем реєстрації). 
5. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків. 
6. Картка із зразком підпису фізичної особи 
7. При наявності рахунку в установі банку - довідку про відкриття рахунку. 
8. Опитувальник клієнта - фізичної особи

Завантажити всі бланки для фізичнх осіб одним архівом (zip)

 

Шаблони документів, що подаються зберігачу для проведення операцій

 

1.Розпорядження на проведення облікової операції (завантажити бланк).