Перелік документів для укладання договору на брокерське обслуговування (для юридичної особи)

 1. Нотаріально посвідчена копія виписки з єдиного державого реєстру.
  2. Копія довідки органів статистики про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ
  3. Нотаріально посвідчена копія статуту.
  4. Нотаріально посвідчена копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності такої) та копію довідки про взяття на облік платника податків (Форма 4-ОПП) завірена Товариством.
  5. Документ про призначення посадових осіб, які мають право представляти юридичну особу без довіреності.
  6. Довіреність на уповноважених осіб (які підписують договори), видані та підписані керівником юридичної особи та засвідчені печаткою цієї юридичної особи (при наявності).
  7. Нотаріально посвідчена копія ліцензії на право здійснення професійної діяльності (за наявності).
  8. Довідка з банку про відкриття поточного рахунку (оригінал або копія завірена банком).
  9. Копії сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів керівника (уповноваженої особи).

Перелік документів для укладання договору на брокерське обслуговування (для фізичної особи)

 1. Копія сторінок паспорта (1,2, сторінки з додатковими фотографіями та датами їх вклеювання, сторінка з місцем реєстрації).
  2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків.
  3. При наявності рахунку в установі банку - довідку про відкриття рахунку.